Skip to Content

Boyun F?t???

Boyun F?t???

Submitted by • February 19, 2013 www.romaxin.com

Tamam?yla bir C vitamini deposu olan portakal?n yapraklar?ndan ve kabuklar?ndan elde edilen portakal ya??, a?r?lar? dindirici özelli?e sahiptir. Özellikle sinir uçlar?n? uyard??? ve kaslar?n hareketlili?ini sa?lad??? için de kireçlenmelerde ve romatizmal a?r?larda faydal?d?r.
ozon ya??

http://www.romaxin.com/

Cildi gençle?tiren bu ya? uzun zamand?r kozmetik ürünlerinde de s?kça kullan?lmaktad?r. Lezyonlardaki oksijen stokunu artt?ran ve yara tedavisini h?zland?ran ozon ya??, ayr?ca a?r?lar?n azalmas?na da yard?mc? olmaktad?r.
Romaxin Detaylar
Romaxin Resmi Sat?? Sitesi

Voted by:
Voted by kurumsalseo

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>