Skip to Content

A?ure Günü Nedir, Ne Anlama Gelir, A?ure Gününde Ne Olmu?tur Önemi

A?ure Günü Nedir, Ne Anlama Gelir, A?ure Gününde Ne Olmu?tur Önemi

Submitted by • December 6, 2013 www.uzmanportal.com

Halk?m?z için en önemli günlerdendir, a?ure günleri. Çünkü a?ure gününün hem dini boyutu, hemde toplumsal boyutu vard?r. Hepimiz dinimiz a??s?ndan a?ure gününde meydana gelen olaylar? tekrar tekrar hat?rlar, oruç tutar, 40 farkl? türün biraraya gelmesiyle a?ure yap?p akraba ve kom?ular?m?za da??t?r, toplumsal bir maneviyat havas? saçar?z bu mübarek günlerde.

Voted by:
Voted by birbilen

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>