Skip to Content

K?sayollar?n Ayn? Programla Aç?lma Hatas?

K?sayollar?n Ayn? Programla Aç?lma Hatas?

Submitted by • December 6, 2013 www.uzmanportal.com

Nas?l oldu?unu anlamad???n?z bir ?ekilde bilgisayar?n?zdaki bütün k?sayollar?n ?eklinin ayn? olmas? ve açmak istedi?inizde de ba?ka programlarla o uygulamay? açmaya çal??mas? ve ard?ndan gelen hatalar… Problemin çözümü ise asl?nda çok kolay.

Voted by:
Voted by birbilen

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>