W przypadku większych kampanii mailingowych, które wymagają automatyzacji, personalizacji czy raportowania, konieczne może być korzystanie z zaawansowanych narzędzi do zarządzania mailem. Takie narzędzia mogą generować dodatkowe koszty abonamentu lub opłat licencyjnych, ale umożliwiają one optymalizację procesów i oszczędność czasu zarówno dla klientów, jak i firm.