Budowanie zaufania społecznego poprzez transparentne i etyczne działania marketingowe:

Budowanie zaufania społecznego wymaga prowadzenia transparentnych, uczciwych i etycznych działań marketingowych, które uwzględniają interesy społeczności, prawa konsumentów i zasady demokratycznego rządzenia. Firmy i instytucje powinny działać zgodnie z wartościami społecznymi i dbać o dobro wspólne, aby zyskać zaufanie klientów i społeczności.