**Zielone strategie marketingowe w sektorze mody i odzieży.

Znaczenie partnerstw biznesu ze społecznościami lokalnymi w marketingu zrównoważonym: Współpraca z lokalnymi społecznościami może przynieść korzyści zarówno firmom, jak i mieszkańcom danego regionu. Partnerstwo biznesu ze społecznością może przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki, ochrony środowiska i budowania więzi społecznych.